משמחים את ילדי בית הספר גל אור לקראת פורים

תודה לתלמידות כיתת המחול מבית ספרנו שהגיעו לעשות שמח בבית ספר גל אור לקראת פורים !!!