מתכוננים לדמוקראטון תש"ף

מתכוננים לדמוקראטון תש"ף של רשת עמל
מובילות את הפרויקט בבית ספרינו בהצלחה רבה שקד הכט ואסתי זמיר