מתכונת בתקשורת

בזמן שתלמידי כל התיכונים בארץ ישנים…
תלמידי מגמת תקשורת שלנו נבחנים בבחינת מתכונת
בהצלחה!