נבחרת ארדוינו כיתות ז

נבחרת ארדוינו כיתות ז

תלמידי כיתות ז לומדים תכנה ואלקטרוניקה באמצעות ארדוינו.
התלמידים בנו השנה בית חכם וייצגו את בספרינו בכבוד רב בתחרויות ארציות.
כל הכבוד!