נפתחה עונת הטכנודע במדעי הרפואה! כיתה יא בניתוח מוח