סדנת נגישות במסגרת תכנית תיקון עולם

כיתות ט המשתתפות בתוכנית תיקון עולם שמטרתו שנוי עמדות של בני נוער כלפי אנשים עם מוגבלויות ועידוד תרומה לקהילה בתחום הנגישות השתתפו בסדנת נגישות בה התנסו בקשיי היום יום אותם חווים אנשים עם מוגבלויות. התלמידים נחשפו לסיפוריהם של המדריכים ששיתפו אותם בקשיים, בהתמודדויות ובדגש על הצלחות.
בנוסף התלמידים התנסו בעצמם במוגבלויות השונות 
"איך זה מרגיש". היה יום מוצלח ומרגש.

https://www.aisrael.org/?CategoryID=3306&ArticleID=59907