סיום ישיבת צוות יא לקראת פסח.

סיום ישיבת צוות יא לקראת פסח.
פינקנו בסרטון געגוע.
חג ממש שמח