סיור בחדרי ניתוח מגמת רפואה

יום סיור בחדרי ניתוח של יב 6 רפואה בבית חולים בני ציון בחיפה.
צפינו בניתוח הוצאת גידול בשחלה ובניתוח פלסטיקה של בנית אפרכסת
שולי