סיור למרכז למורשת המודיעין המל״מ בגלילות

תלמידי כיתת הותיקים מביה״ס ״הרב תחומי מדעים ואומנויות״ יצאו היום למרכז למורשת המודיעין המל״מ בגלילות .
המרכז פועל להנחלת המורשת, מכוני מחקר ואתר הנצחה לחללי קהילת המודיעין.
נחשפנו לסיפורי גבורה של המוסד, השב״כ והמודיעין שאפשר כבר לספר .