סיור תלמידי גאוגרפיה בגני הבהאים

היום התקיים סיור גיאוגרפי לתלמידי הגיאוגרפיה ביא.
פצחנו בסיור פנורמי בגני הבהאים בחיפה.
אסתי