סיירת הקורונה של מרכז הצעירים בפעולה.

סיירת הקורונה של מרכז הצעירים בפעולה.
גאים בתלמידים שלנו אשר מסייעים לאכלוסיות הזקוקות לכך