ערב מגמת תקשורת 2018

ערב מגמת תקשורת 2018 שנערך היום.
*ארבעה סרטים, 13 יוצרים, מנעד רגשות וקהל מרותק*