פגישת עבודה מועצת התלמידים עם מנהלת ביהס אילנה שטרהל.

פגישת עבודה מועצת התלמידים עם מנהלת ביהס אילנה שטרהל.
פגישה מלאת תוכניות 
לארועים השונים בביהס.
הפגישה היתה מוצלחת.
הנהלת ביהס ומועצת תלמידים יוצאת לדרך
של עשייה משותפת וברוכה.
בהצלחה!