פעילות במרחב מתמטיקה 5 יח"ל

כיתה יב עם המורות סופיה ואירנה

ערכה: ניצן שחר יב6