פעילות חברתית-אריזת מארזים לחיילים בשיתוף עם @teench.il

פעילות חברתית-אריזת מארזים לחיילים בשיתוף עם @teench.il

#מעשהטוב#goodie#love @ הרב תחומי למדעים ולאמנויות חדרה