פעילות כיתות י' – חילוץ קל

תלמידי כיתות י' החלו בהדרכות בתחום חילוץ.

התלמידים קיבלו כלים להתמודדות עם מצבי חירום על מנת לתת סייוע אזרחי מיידי עד הגעת כוחות ההצלה.