פעילות מיוחדת בבוקר החשיפה למגמת כימיה

ביום א ,ה10.3 נערך בוקר חשיפה למגמות. תלמידי ט השתתפו בשיעורי חשיפה על כל מגמה. שיעור החשיפה של מגמת הכימיה כלל הסבר על המקצוע וניסויים חווייתיים שהועברו על ידי תלמידי המגמה. תודה ללבורנטים על עזרתם בהכנת הפעילות. מצורף סרטון