פעילות מעברים כיתות ו'

פעילות מעברים כיתות ו' צפרירים ,ארלוזרוב והשחף