פעילות ציוד ביטחון והצלה לשוחרים כיתה י׳ 

היום התקיימה פעילות ציוד ביטחון והצלה לתלמידי כיתה י׳ 
פעילות מעניינת החושפת את התלמידים 
לציוד הביטחון האישי בחייל . ✈️