פרויקט שילוב תלמידים בתעשייה

התכנית לשילוב תלמידי החינוך הטכנולוגי בהתנסות בתעשייה:

בית ספרנו משתתף בתכנית במגוון מקצועות כדי להקנות לתלמידינו כלים להצלחה בעתיד.

המגמות אשר לוקחות חלק בתכנית:
עיצוב מוצר, מדעי הרפואה , תיירות והנדסת תכנה.

בהצלחה לתלמידים ,למורים ולחברות בתעשייה ולעובדיהם אשר מאמצים באהבה רבה את בית ספרינו ומלווים את התלמידים בחשיפה לתחום הדעת בתעשייה ובסיוע שלהם בפרויקטי הגמר של התלמידים.