פרידה ממתן חייל פרק המשימה בבית הספר

הבוקר נערכה שיחת הסיכום ופרידה מרגשת ממתן חייל פרק המשימה בבית הספר. מתן סיים את פרק המשימה וחוזר לתפקיד הקודם שלו.
קיבל ברכת פרידה ומשלוח מנות עשיר.
בהצלחה בדרכו החדשה!?
גפנה , המפקדת של מתן, סיימה את תפקידה וקיבלה משלוח מנות צנוע