פתיחה שנת תש"ף בכיתות

שנת תש"ף נפתחה בשיעורי חינוך בכיתות עם המחנכים.
תלמידי יא'5 חגגו יחד עם המחנך יובל חגיגה כפולה:
פתיחת שנת הלימודים החדשה ויום הולדת ליובל