צוות מתקן קליטה מקומי משתלם

בית ספרינו מתכוננן לקבל מפונים בשעת חירום

צוות מתקן קליטה מקומי משתלם