צוות עיצוב משתלם

מורינו לומדים ומשתלמים לקראת שנת תש"פ…

תלמידי עיצוב, הכונו!