צעדה לקראת יום העצמאות שוחרים

 שוחרי כיתה י' השתתפו  בצעדה לקראת יום העצמאות באקו פארק מול גני הילדים, משפחותיהם וראש העיר!