קהילות למידה

פורצים את גבולות הכיתה

בית הספר מציג למידה חוץ כיתתית כמשאב ללמידה משמעותית. למידה בסביבה החוץ כיתתית מזמנת למידה ממשית, אמיתית ואותנטית המעודדת את התלמיד בתהליך הבניית הידע. למידה זו מעוררת סקרנות בקרב הלומדים ומאפשרת הבנה מעמיקה יותר של מושגים ועקרונות. השיעור המוצג הוא שיעור מתמטיקה לכיתה י"ב בנושא מקומות גיאומטריים. השיעור מאפשר  המחשת מושגים מתמטיים.

קהילת מתמטיקה – חוקרת, מפתחת ויוצרת

צוות מתמטיקה יצר קהילת למידה שש שנתית. המורים מחטיבת הביניים והחטיבה העליונה נפגשים בקביעות, מנתחים תהליכי הוראה ולמידה , מעלים סוגיות מתמטיות ודרכי הוראה מגוונות, מסיקים מסקנות ומבצעים שינויים במטרה לשפר את ההוראה שלהם ואת הלמידה של התלמידים. במסגרת הקהילה המתמטית פיתחו המורים מודל ללמידה מהנה וחווייתית תוך שימוש במשחוק (פליידגוגיה). כמו כן, הקהילה עובדת על פיתוח כלים להכלה במקצוע המתמטיקה ופיתוח חוסן אישי בקרב התלמידים. המורים מקיימים שיעורי צפיית עמיתים ושיח פדגוגי המכוון לתהליך רפלקטיבי וממוקד במורה ובשיפור ההוראה בעקבות הצפייה.

פליידגוגיה – תלמידים משחקים במתמטיקה

פליידגוגיה היא דרך הוראה-למידה  המשלבת משחקים מתוך עולמות התוכן של התלמידים ומאפשרת להניע את התלמיד לפעולה ולעורר בו תחושות של  חוויות והנאה. תחושות אלה מדרבנות  את התלמיד  ללמידה משמעותית  בסביבה מסקרנת.

המשחקים שבנויים כ "תיבת בריחה", משופעים בתרגילים ודורשים חשיבה מתמטית לפתיחת מפתחות וקודים סודיים, מעוררים  סקרנות ועניין, מקדמים עבודת צוות וחשיבה יצירתית. הפעילויות המשחקיות  פותחות בפני התלמידים עולם חדש, ומפתחים בכל אחד ואחת מהם את תחושת המסוגלות אשר תוביל אותם בהמשך להצלחה. באמצעות המשחקים נבנה קשר אישי בין המורה המדריך לבין התלמידים, החווים רגעי הנאה צרופה ומוטיבציה מוגברת  ללמוד מתמטיקה ולהשקיע במקצוע.