קודם כל ערכים

קודם כל ערכים - סביבות למידה מבוססות ערכים

"לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל,

המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו".

(מתוך מטרות החינוך הממלכתי)

 

התפיסה הבית ספרית דוגלת בקשר שבין רכישת ידע רחב ומעמיק בתחומי הדעת לבין חינוך לערכים, למוסר ולמידות טובות, לפיכך כל תהליך למידה מבוסס ונבנה על אוסף  ערכים רלוונטי.  אמונתנו היא שתהליכי הלמידה מבוססי ערכים יסייעו ללומד להתפתח כבוגר מוסרי, אדם פרודוקטיבי  ואזרח הרואה עצמו חלק מקהילה ותורם לה.  לתפיסתנו, כל מורה הוא איש חינוך, ובכל תחומי הדעת גלומים ערכים המזמנים שיח ערכי. התוכנית החברתית-ערכית ותוכניות הלימוד בדיסצפלינות השונות שזורות זו בזו. המיצג שלפניכם הוא תוצר של פעילות שנתית  שכללה את כל תחומי הדעת, בהתאמה לנושא השנתי המוביל: "שומרים על אחדות שומרים על הייחודיות", נבחרו הערכים המובילים:

שייכות, שותפות בצל קונפליקטים, סבלנות וכבוד הדדי, ערבות הדדית  בין קבוצות שונות בארץ והקשר עם התפוצות.

לאור ערכים אלו התקיימה למידה בתחומי דעת שונים. המחנכים העלו את הנושא, הציגו אותו בכיתות,  וקיימו שיח פורה. השיח  מיקד את חשיבות הערבות ההדדית, חידד את ההבדלים בין אחדות לייחודיות והעמיק את השיח בנושא פלורליזם וחשיבותו לחברה. השיח הוביל להבנה, בקרב הלומדים שניתן לשמור על הייחודיות של כל אחד ועם זאת ליצור אחדות. הדוגמות הגיעו מכל תחומי החיים ובמעגלים חברתיים שונים: הייחוד שלי במשפחה, בכיתה, בביה"ס ובחברה והאחדות שאני שותף לה בכל מקום. במקצוע ערבית- שוחחו המורים על החברה הישראלית, ופרסו בפני התלמידים את שלל גווניה. במקצוע ספרות- התלמידים למדו את היצירה "דירה להשכיר", ניתחו את היצירה בהדגשת קבלת האחר והשונה.בשיעורי מתמטיקה- המורים הציגו את ערך הערבות ההדדית תוך שימת דגש על לקיחת אחריות של התלמידים על הישגי התלמידים של חבריהם לקבוצה.

כמו כן,  בשיעורי חינוך כל שכבה בחרה להציג נושא המייצג ערכים אלו. התלמידים קיימו תהליך חקר מבוסס שמטרת התוצר הייתה לשמש מרחב ללמידה שיתופית לכלל תלמידי בית הספר.

שכבת ז' הציגה  את תרומתה של מדינת ישראל לעולם, בדגש על המצאות ישראליות: דיסק און קי,waze, שקדי מרק, עגבניות שרי, מזל"ט ועוד.

שכבת ח' הציגה את הערך ערבות הדדית בדגש על ארגונים הפועלים לסולידריות חברתית ועשיית חסד, כגון : זק"א, כנפיים של קרמבו, משלחות חילוץ של חיל הרפואה ועוד.

בשכבת ט' בחרה כל כתה קבוצה אחת מתוך הקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית: בדואים, הבהאים, נוצרים, מוסלמים , קהילת העבריים בדימונה, שומרונים ועוד. התלמידים חקרו את מאפיינה ומנהגיה, בחרו מתוכם דמות מעוררת השראה ולמדו על המנהגים ותרומתם לחברה.

כל כיתה ערכה סרטון מסכם של התהליך שעברו, העלו אותו ליו טיוב ויצרו ברקוד מקשר לסרטון והתוצאות לפניכם.