קונגרס נוער בחיפה

קונגרס נוער בחיפה
בית הספר הציג: פרויקט pbl באמנות – חקר ועיצוב כרזות בנושא 70 למדינת ישראל ומיצג פרויקט קשר רב דורי כיתת ח8