קופסאות בריחה בנושא המהפכה התעשייתית

במסגרת שיעורי ההיסטוריה לכיתות ח׳ וברוח גישת הלמידה המשמעותית, התנסו תלמידים מהשכבה בפתרון קופסאות בריחה בנושא המהפכה התעשייתית, התלמידים חקרו, בצוותי משימה, את התפתחות תחומי הרפואה, התקשורת, הקולנוע והתחבורה. הם התנסו בבניית כלי רכב ממונעים מלגו, פתרו תפזורות, פיצחו קודים למנעולים, חיפשו רמזים ברחבי חטיבת הביניים וענו על כתבי חידה שהוסתרו במקומות שונים. התלמידים התנסו בתקשורת באמצעות שפת המורס ולמדו תוך משחק ושימוש במקרן סלילים לסרטים, מצלמות פולארויד ופילם וכן טלפון חוגה. צפו בסרט הקולנוע המסחרי הראשון בעולם והתבוננו בתצלום העתיק ביותר בעולם. כל הפעילות פרי יוזמה ופיתוח של מורדי שלנו. היה כייף….