ראשי מטה מינהל חברה ונוער במשרד החינוך בחדרה

גאים בתלמידינו שמהווים חלק מרכזי בפעילויות הנוער בעיר.
החל מיושב ראש מועצת הנוער העירונית, אילון עומסי ועד נציגינו בתנועות הנוער השונות (צופים, כנפיים של קרמבו ועוד).