ראש העיר מוקיר ומכבד את מנהלי בתי הספר בסיום שנה"ל

תודות למערכת ההוראה העירונית מוקירים ומכבדים את מנהלי בתי הספר היסודיים, העל יסודיים, הנהלת אגף החינוך ומפקחי משרד החינוך ציינו את סיום שנה"ל המאתגרת.
ראש העיר,
צביקה גנדלמן Tzvika Gendelman