ראש העיר מלמד שיעור אזרחות בכיתה י"ב

ראש העיר מלמד שיעור אזרחות בכיתה י"ב