שבוע בטיחות בדרכים

לקראת שבוע בטיחות בדרכים המתקרב

חיים גולדבר, רכז חינוך תעבורתי וויקי מאן, רכזת אמנות ועיצוב,
יצרו פינות עם שילוט ומעבר חציה בכל אחד מהבניינים בבית ספרינו!

חלק ממעברי החציה יוספו בקרוב…