שוחרים בשבוע כנף חוויתי ומלמד בבסיס חצרים

שכבות יא ויב בשבוע כנף חוויתי ומלמד בבסיס חצרים!
התלמידים סיירו בבסיס, הכירו תפקידים וגפים שונים במערך, וצפו באורח חייהם של החיילים בבסיס.