שוחרים בתגבורים

תגבורים אצלנו עושים בכיף!!!
וכשיש מזג אוויר נעים יושבים על הספסל ולומדים.
הכי כיף שייש!!!
שוחרים מקבלים יותר…