שוחרי המכללה בכנס במכשור ובקרה

שוחרי המכללה בכנס במכשור ובקרה ?‍?