שוחרי שלוחת חדרה מאחלים יום המורה שמח

שוחרי שלוחת חדרה מאחלים יום המורה שמח ! 
תודה לכל המורים אשר עוזרים ומלווים אותנו!