שיעור מדעים משותף לתלמידי טכניון בתיכון ותלמידי כיתת הותיקים

במעבדות אשכול הפיס התקיימה היום פעילות מיוחדת לחנוכה. תלמידי כיתת הותיקים ותלמידי כתות הטכניון בתיכון בשכבת ח' נפגשו לרגל החג. תחילה התקיימה פעילות במעבדות בה התלמידים הצעירים ערכו ניסויים, מחומרים המצויים בכל מטבח, בצוותא עם התלמידים הותיקים. הצעירים הסבירו את העקרונות המדעיים, כך שהותיקים יוכלו לערוך את הניסויים עם נכדיהם ולהסבירם. לאחר מכן נתנו הותיקים משוב לצעירים הדליקו נרות חנוכה בצוותא וכיבדו אותם במאפים מעשה ידיהם. המשובים לפעילות המשותפת גורמים לנו לחשוב על הרחבת היריעה ללימוד המשותף: "יש לי 13 נכדים" אמרה אחת התלמידות הותיקות "ומהיום יש לי שניים נוספים, בסך הכל 15 נכדים". אחרת הוסיפה "מכל מלמדי השכלתי, והיום יש לי הבנה של "הקסמים" שראיתי". התלמידים הודו לותיקים על החום, העניין שגילו והאפשרות לשתף וללמד.