שיעור ראשון לכיתת מחול ח׳ ביצירה בזוגות

שיעור ראשון לכיתת מחול ח׳ ביצירה בזוגות