תוכנית מנהיגות מדעית מתמטית כיתות ו' בסיור לימודי בטכניון.