תוצרים של תלמידי פרויקט jam tech (חלוץ)

 

תוצרים של תלמידי פרויקט jam tech (חלוץ) המשלב עבודת תלמידי עיצוב ואלקטרוניקה בהובלתם של ויקי ויקיר.
גאווה גדולה !