תחרות המחוזית בנושא עבודות חקר

שחף עמיר ויהלום לופו מט׳2 מייצגים את בית הספר בתחרות המחוזית בנושא עבודות חקר.
העבודה שלהם עוסקת בהשפעת הטמפרטורה על ההנצה בתפוחי אדמה. הרעיון למצוא מקומות אחסון מתאימים לתפוחי אדמה.