תחרות "עמל במרחבי ישראל – חיים בסרט 2021" – שלב ב'