תחרות StartCup תש"ף

רותם מלכה ואלי צמח שביט משכבת י"א, חניכות מרכז היזמות ילוו תלמידים מבית ספרנו שיבחרו לגשת לתחרות startcup 2020
בהצלחה לתלמידים ולמנטוריות המוכשרות!
https://startcup.education.gov.il/