תכנה – בדיחות

בדיחות מתכנתים

תכנות נכון

 

 

 

 

תיעוד 

תנאים

ביטוי בוליאני

לולאות

מערכים

 

תכנות מונחה עצמים

 

מבני נתונים

 

 

רקורסיה

 

יעילות

   

deadlock (קיפאון)

 

ריבוי תהליכים

 

 

 

 

 

הכח של פייתון

 

תכנות מונחה עצמים

הפשטות

אין צורך בסימנים מיותרים!

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

html

 

css

 

 

Javascript

         

 

 

דפדפנים

 

 

 

 

 

 

תהליך קידוד

 

 

 

 

 

 

      

עבודת צוות

 

 

 

     

 

 

 

חיי מתכנת

                

 

 

חיי מתכנת

 

קיצורי מקשים

 

בסיסי ספירה

הסטוריה

 

טכנולוגיות

    

 

 

 

 

תקשורת

 

 

שפות תכנות