תלמידי הנדסת תכנה פותרים בעיות קריטיות לימי קורונה

קריאה למשטרת ישראל!
בימינו תפקידכם חיוני לסיוע לאזרחים ואכיפת החוק במדינתנו.
פריסת כוחות חכמה חשובה להצלחת המבצע.
מודים לכם ויוצאים לעזרתכם!
תלמידי הנדסת תכנה מנתחים את הנתונים ועובדים אל פתרונות
לפריסה "חכמה" של כוחות במחוזות השונים.