תלמידי ותלמידות כיתות הטכניון ח' בגמר הSpaceLab

באירוע הגמר של פרויקט spacelab של קרן רמון השתתפו תלמידי ותלמידות כיתות הטכניון של שכבת ח'.
התלמידים צוותו לבית ספר מתחרה מנשר, עודדו, השתתפו במשימות מאתגרות וצפו בהצגת ניסויי הגמר. ניסויים דומים יציגו התלמידים בשנה הבאה במסגרת הפרויקט הדו-שנתי.