תלמידי יב מתנדבים לסייע לקשישים

כמה גאווה והתרגשות…
שחר וחבריה נרתמים לסייע לקשישים.