תלמידי יזמות בועידת EDTECH IES2018

תלמידינו ממשיכם להוביל בחינוך ופדגוגיה ייחודית ועידת EDTECH IES2018
עם מיזמים מיוחדים ומרתקים