תלמידי כיתה ז1 מציגים בתערוכה בנושא התחממות גלובאלית

תלמידי כיתה ז1 מציגים בתערוכה בנושא התחממות גלובאלית

 
תודה לאמן גידעון סהר אשר הדריך את התלמידים ולמחנכות מרינה וליאנה